Actiecomité vlieghinder Baarn

sluit je aan!

Over ons

Dit is de introductie pagina van het Actiecomité Vlieghinder Baarn. Deze pagina is bedoeld om uit te leggen wie wij zijn en wat wij doen. Wij zijn een samenwerkingsverband van inwoners van Baarn die zich zorgen maken over de toenemende overlast van het vliegverkeer boven Baarn. Niet alleen vanwege de geluidhinder, maar ook vanwege de gevolgen voor onze gezondheid, de natuur, het milieu, de veiligheid en het klimaat.


Wij hebben ons verenigd in het actiecomité vlieghinder Baarn om gezamenlijk onze zorgen kenbaar te maken aan de lokale, regionale, provinciale en (inter)nationale politiek en overheden.
Wij werken samen met andere luchtvaart actiegroepen, zowel binnen Nederland als in Europa en de rest van de wereld. Daarbij zetten wij ons in voor vermindering van de impact van het vliegverkeer op de natuur, het milieu, de volksgezondheid, de veiligheid en het klimaat. Dit willen wij bereiken door vermindering van het aantal vliegbewegingen, verhoging van de vliegroutes, behartiging van onze belangen in de omgevingsraad en meting van het vliegtuiglawaai en de luchtkwaliteit m.b.t. fijnstof en ultrafijnstof in Baarn. Verder zetten wij ons er voor in om samen met andere luchtvaartactiegroepen te bereiken dat alle verkeerslawaai bronnen cumulatief meetellen bij de bepaling van de gezondheidsschade door geluidhinder, ook het vliegtuiglawaai buiten de 48 dB Lden contour. Wij willen dat daar wettelijke normen voor komen die gehandhaafd worden op basis van metingen van de feitelijke geluiddrukniveaus.


U kunt zich aansluiten bij het actiecomité door een email te sturen naar actiecomitevlieghinderbaarn@gmail.com met daarin uw naam en contactgegevens.

Volg ons ook op Facebook en Twitter.

Meer informatie vindt je HIER!

Donaties ter dekking van door ons gemaakte en te maken kosten zijn welkom op rekeningnummer NL77 TRIO 0379 4037 73 t.n.v. Vlieghinder Baarn.


Vliegtuigoverlast melden

Meldt hier uw klachten over vliegtuigoverlast: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).
Door eerst een account aan te maken kunt u een volgende keer makkelijker klachten indienen.

U kunt uw klachten over vlieghinder nu ook doorgeven aan het meldpunt overlast Schiphol van de SP in Amsterdam.

Tevens kunt u uw klachten melden bij de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), het milieuklachten loket van de gemeente Baarn.


Informatie over vliegverkeer

Informatie over vliegverkeer kunt u hier inzien.

Met Flightradar 24 kunt u snel en eenvoudig zien welk vliegtuig er over vliegt.
U kunt zien van welke maatschappij dat vliegtuig is, met welke bestemming, wat voor merk en type vliegtuig het is en hoe hoog die vliegt.


Adviezen aan de regering

Ontwerp preventieladder Luchtvaart

Bouwplan Zienswijze Nota luchtvaart 2020-2050

Klimaatimpact luchtvaart 14% van totaal in Nederland

Nota regulering luchtvaart

Luchtvaart in de klimaatwet

Wetsvoorstel duurzaamheidscriteria slottoekenning

Regulering luchtvaart

Motivatie sturing op vliegbewegingen en oproep tot aanpassing Europese slotverordening


Vliegtuigbewegingen boven Baarn

Update augustus 2018


Nieuws over Schiphol

ORS-advisering Schiphol na 2020

Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien

Kritiek en bijval over uitspraken groeibeperking door Schiphol-ceo

Schiphol wil minder groei

Groei van Schiphol is niet langer heilig


In de media

RTL Nieuws, 3 september 2018: Niet iedereen zit op meer vliegtuigen te wachten

Soest Nu, 22 augustus 2018: Actiecomité Vlieghinder

Gooi- en Eemlander, 22 augustus 2018: Baarns comité in verzet tegen druk vliegverkeer
Of lees het artikel hier.

Soester Courant.nl, 20 augustus 2018: Actiecomité tegen vliegtuighinder krijgt steeds meer leden uit Soest

Luchtvaartnieuws, 16 augustus 2018: Speciaal meldpunt voor geluidsoverlast Lelystad Airport

Rijksoverheid, 15 augustus 2018: Antwoorden op Kamervragen over bezwaar maken tegen luchtvaartherrie

Het Parool, 8 augustus 2018: SP opent meldpunt overlast Schiphol voor iedereen

Radio Soest, 3 augustus 2018: het interview is hier te beluisteren

Eerlijkovervliegen.nl, 24 juli 2018: Klagen over geluidsoverlast is zinloos als niet belanghebbende

Algemeen Dagblad, 30 juli 2018: Baarn richt actiecomité op tegen vliegoverlast

De Gelderlander, 26 juli 2018: Wie in Overijssel of op de Veluwe woont, mag straks geen bezwaar maken tegen Lelystad Airport

RTV Baarn, 27 juli 2018: Actiecomité Vlieghinder Baarn

Leeuwarder Courant, 26 juli 2018: Friezen wonen mogelijk te ver weg om bezwaar te maken tegen Lelystad Airport

De Stentor, 26 juli 2018: Wie in Overijssel of op de Veluwe woont, mag straks geen bezwaar maken tegen Lelystad Airport

RTV Oost, 26 juli 2018: Bezwaren Overijsselaars over Lelystad Airport worden niet behandeld: "Een krankzinnige regel"

Het Parool, 25 juli 2018: 'Omwonenden Schiphol zijn monddood gemaakt'

Het Parool, 24 juli 2018: Beroepsklager Schiphol: 'De inspectie gebruikt kulargumenten'

Het Parool, 24 juli 2018: Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken.

Haarlems Dagblad, 20 juli 2018: Bewoners verder van Schiphol tellen niet mee voor inspectie: ’We zijn tweederangs burgers’

Privacy disclaimer

Wij maken geen gebruik van cookies.
Verstrekte persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.